Od 1. dubna se mění oficiální název střediska

Vytvořeno: úterý 24. březen 2015 13:32 Napsal Jitka Baslová

Všechna občanská sdružení se po změně Občanského zákoníku změnila na spolky. Tuto skutečnost musí mít každý spolek uvedenou ve svém názvu. To znamená, že název musí obsahovat slovo "spolek", "zapsaný spolek", nebo zkratku z. s." Skauti se na XIV. Valném sněmu v Litomyšli rozhodli pro zkratku "z. s." a při této příležitosti pro zjednodušení dlouhého a často komoleného názvu organizace (Junák - svaz skautů a skautek ČR). Navíc v původním názvu bylo slovo "svaz", který je nyní podle zákona tvořen více spolky. To v případě Junáka už není pravda, i když historicky tomu tak bylo. Název organizace se vrací k původnímu názvu z roku 1914. Naše středisko se rozhodlo ještě pro dodatečné zjednodušení, upustilo navíc od uvozovek v názvu střediska.

Nový oficiální název střediska tedy zní:

Junák - český skaut,
středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.

Prosíme, používejte od 1. dubna výhradně tento název.