Bílá střela - 70 let historie

Vytvořeno: středa 9. prosinec 2015 10:27 Napsal Robin
 
bs
 
1945
  • Hadži zakládá Bílou střelu - první schůzka oddílu v sobotu 23. června 1945
  • 3 tábory u Mže a ve Svojšíně
 
1949
  • Likvidace a zákaz junácké organizace
  • Při likvidaci junácké organizace je v Bílé střele 35 dětí
  • Bílá střela přichází o kompletní táborové vybavení a klubovnu pod sv. Mikulášem
  • Bílá střela pokračuje v ilegalitě v Plzni do roku 1955
  • Bílá střela pokračuje v ilegalitě pod vedením Hadžiho v Praze do roku 1958
 
1968
  • Hadži obnovuje Bílou střelu - zahajovací schůzka 6. května 1968
  • 3 tábory ve Svojšíně
  • Formou brigád získává Bílá střela peníze na táborové vybavení, dotace neexistují
 
1969
  • Hadži zajišťuje pozemek pro stavbu klubovny v Hluboké ulici, vypracuje projektovou dokumentaci, získává stavební povolení a Bílá střela začíná stavbu klubovny
 
1970
  • Likvidace a zákaz junácké organizace
  • Při likvidaci junácké organizace je v Bílé střele 28 dětí
  • Bílá střela přichází o klubovnu v Hluboké ulici a kompletní táborové vybavení
  • Část oddílu pokračuje pod vedením Robina jako klub časopisu ABC
 
1984
  • Neoficiální rodinný skauting
  • Rodiny s malými dětmi ve věku 1 až 3 roky, většina rodin z Bílé střely, Modré střely, Kotvy a Jižního kříže
  • 3 tábory ve Zdemyslicích u Bobří říčky Úslavy
 
1988
  • Vytvoření družiny Rysů
  • Družinu Rysů vede Robin a Šutr, celkem 12 dětí
  • Předškolní děti z neoficiálního rodinného skautingu
  • Družina Rysů pracuje při vodáckém oddíle Kotva v Doudlevcích
  • 1 tábor ve Zdemyslicích u Bobří říčky Úslavy
 
1990
  • Robin a Šutr obnovují Bílou střelu
  • Geňa obnovuje Bílou střelku
  • Hadži zakládá oldskautský klub
  • Hadži získává od tehdejšího SSM zpět klubovnu a Robin pozemek pod klubovnou
  • Práce na opravě zdevastované klubovny, veškerý materiál dodávají členové oddílu a jejich rodiče z vlastních zdrojů, dotace neexistují
  • Bílá střela a Bílá střelka spolu s rodiči a oldskauty jezdí na lesní brigády, za vydělané peníze jsou nakoupeny podsadové stany, plachta pro kuchyni a stany s podlážkou Start, je splacena půjčka
  • Bílá střela a Bílá střelka společně pořádají pro veřejnost jarní a podzimní běhy Homolkou, závody v uzlování a soutěže ve zpěvu Skautské zpívánky
  • 10 táborů ve Zdemyslicích u Bobří říčky Úslavy, Radkovicích a Neuschönau
 
2000
  • Oba oddíly předány novému vedení
  • 55. oddíl Bílá střela byl předán s 30 dětmi
  • 55. dívčí oddíl Bílá střelka byl předán s 13 dětmi
  • Oba oddíly byly předány s vybavenou klubovnou a úplným a funkčním táborovým vybavením
  • Bílá střelka zaniká
  • Bílá střela přechází z 5. střediska Střela do 1. střediska Jožky Knappa a to s vybavenou klubovnou a úplným táborovým vybavením
  • Pokles členské základny zejména vlčat a světlušek
  • 12 táborů, později pro nedostatek dětí spolu s 15. oddílem Žlutý útes
  • Ukončení aktivit pro veřejnost, včetně tradičních Skautských zpívánek
  • V roce 2013 ukončení činnosti oddílu pro minimum členské základny a nezájem o vedení oddílu
 
2013
  • Padák spolu se Silverem obnovují 11. oddíl Bílá střela jako oddíl rodinného skautingu
  • Robin spolu se Šutrem, Vokounem, Timem, Geňou a Hadžim počínají aktivně pracovat v 13. OS klubu Bílá střela
 
2014
  • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu a 13. OS klubu na Brdech v Nových Mitrovicích
  • Spolu s 11. oddílem rodinného skautingu obnovuje 13. OS klub tradici skautského zpravodajského závodu Knappův memoriál pro dospělé
 
2015
  • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu a 13. OS klubu na Šumavě v Hamrech
  • Bílá střela společně s OS klubem opravují zanedbanou klubovnu a provádí zateplování stropu