13. oldskautský klub Bílá střela

Vytvořeno: čtvrtek 10. březen 2016 18:05 Napsal Robin
 
Vedení klubu
  • Čestný vůdce: Hadži
  • Vůdce: Robin
  • Zástupce vůdce pro věci programové a výchovné: Tim
  • Zástupce vůdce pro věci technické: Šutr
  • Zástupce vůdce pro věci ekonomické a organizační: Vokoun
  • Zdravotnice: MUDr. Radana Vrzáková
 
Členové klubu
  • Počet členů 23
  • Věkový průměr 54 let
  • Nejstarší člen Hadži (88 let)
  • Nejmladší člen Petra (23 let)
 
Rozdělení do družin
  • Mladší - jako děti skautovali v letech 1990 až 2000 (věk 23 až 37 let)
  • Starší - Vydry, jako děti skautovali v letech 1968 až 1970 (věk 51 až 63 let)
  • Nejstarší - Šedí vlci, skautovali již v letech 1945 až 1950 (věk 80 až 88 let)
  • Pražská družina (věk 34 až 70 let)
 
Zájmové sekce klubu
  • Turistická
  • Historická
  • Technická
  • Hudební
  • Ekonomická
 
Činnost klubu
  • Pravidelné schůzky
  • Služba a pomoc středisku
  • Podnikání jednodenních i vícedenních výprav
  • Pořádání akcí pro oldskautskou veřejnost, zejména memoriál Jožky Knappa pro dospělé
  • Charitativní činnost
  • Spolupráce se zahraničními oldskauty