Přihlásit se je snadné

Vytvořeno: pondělí 2. březen 2009 18:09 Napsal Lukáš Szabó

Skautské středisko Jožky Knappa sdružuje 6 oddílů působících v Plzni okolo čtvrti Slovany. Do skauta (Junáka) se může přihlásit každé dítě od 6 let, někdy i od 5 let.

Stát se členem Junáka je jednoduché: stačí si vybrat jeden z oddílů (viz stránky jednotlivých oddílů v horní liště) a kontaktovat vůdce oddílu, který vám poskytne přihlášku. Výše finančních příspěvků v našem skautském středisku je stanovena na 750 Kč za rok a platí se vždy na začátku kalendářního roku (přihlásit se je ale obvykle možné kdykoliv během roku). Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady.Jakmile se dítě stane členem Junáka, je automaticky pojištěno na všech našich akcích. Dále dostává domů do schránky skautský časopis, odpovídající vždy věku dítěte.

10. dívčí Ookenanis Bc. Zdeňka Holoubková webové stránky
+420 604 948 896
11. smíšený Bílá střela Vladimír Singer webové stránky
+420 777 140 140
12. smíšený Modrý útes Michal Stehlík webové stránky
+420 606 493 329
15. chlapecký Žlutý útes Ing. Karel Dudáček webové stránky
+420 720 140 812
18. chlapecký Bílý útes Ing. Michal Procházka webové stránky
+420 777 883 294
13. oldskautský Bílá střela Jiří Beran +420 605 232 491
Sedmnáctka (rodinný skauting) MUDr. Petra Preslová webové stránky

Pokud by se stalo, že vybraný oddíl nemá volnou kapacitu, vůdce střediska nebo oddílu rád doporučí jiný oddíl, který volné kapacity má.

 

prijimame SM copyO skautingu