Tábor světlušek a vlčat 2017

Vytvořeno: neděle 12. červen 2016 10:35 Aktualizováno: pátek 9. červen 2017 14:44 Napsal Jitka Baslová
Tábor světlušek a vlčat se v roce 2017 uskuteční v termínu 17. - 28. 7. 
Tábořit budeme společně s táborem skautů a skautek na louce u Bezdružic.
 
Vedoucí tábora: Anna Holoubková (Sníža) +420 728 842 815
Zástupce vedoucí tábora: Michal Procházka (Ohnivák) +420 731 889 596
 
Důležité termíny:
> do 15. 5. je třeba odevzdat přihlášku (vyzvedněte si na klubovně nebo stáhněte zde)
> do 29. 5. je třeba uhradit účastnický poplatek (viz přihláška) 
> 22. 6. se uskuteční INFO schůzka pro rodiče (taktéž viz přihláška)
 
Dokumenty 
- informace o táboře a seznam věcí:
- posudek o zdravotní způsobilosti:
 
Protože je činnost oddílu celoroční, rádi bychom zdůraznili, že je žádané, aby se dítě účastnilo akcí i během roku - nejen schůzek, ale i vícedenních výprav. Je jednoznačně kladem, když se vedoucí, kteří tábor připravují, znají s dětmi a naopak. 
 
Podsady tabor